studenti

Ilustracija

Temeljem članka 2. i 7. Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja Grada Pregrade (“Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije” br. 43/19, u daljnjem tekstu Odluka), Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti  Grada Pregrade raspisuje 

NATJEČAJ
za ostvarenje prava na financijsku potporu redovnim studentima
s prebivalištem na području grada Pregrade 2020./2021.

Pravo na financijsku potporu imaju

Više

Temeljem članka 2. i 16. Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja  Grada Pregrade (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 43/19, u daljnjem tekstu Odluka) te Zaključka Gradonačelnika Grada Pregrade (Klasa: 604-01/19-01/02,  Urbroj: 2214/01-02-19-1) od 07.11.2019. godine, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade raspisuje

NATJEČAJ

za  dodjelu TOP stipendija izvrsnim redovnim studentima sa prebivalištem na području

Više

Temeljem članka 2. i 7. Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja Grada Pregrade (“Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije” br. 43/19, u daljnjem tekstu Odluka), Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti  Grada Pregrade  raspisuje  

NATJEČAJ

za ostvarenje prava na financijsku potporu redovnim studentima

s prebivalištem na području grada Pregrade 2019./2020.

Više

Temeljem članka 21. Odluke o dodjeli stipendija financijskih potpora Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 1/18, u daljnjem tekstu Odluka), a nakon izvršenog bodovanja svih zahtjeva u skladu s odredbama Odluke, na prijedlog Odbora za stipendije Grada Pregrade, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti objavljuje

POPIS STUDENATA ZA OSTVARENJE FINANCIJSKE POTPORE

GRADA PREGRADE U 2018./2019.

Više

Na temelju svih pristiglih zahtjeva ove godine odobreno je 9 Top stipendija studentima, 18 nastavaka financijskih potpora, 6 novo odobrenih zahtjeva za financijske potpore, te 10 učeničkih stipendija.

U petak 15.12.2017. godine u prostorijama Gradske vijećnice održano je potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i top studentima za školsku, odnosno akademsku godinu 2017./2018.

Više