sjednica

Dana 10.12.2015  održana je 17. sjednica Gradskog vijeća. Na sjednici, na kojoj je bilo prisutno 10 od 15 vijećnika, razmatrane su 33 točke dnevnog reda. Sve točke dnevnog reda su usvojene. Po usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice vijećnici su pristupili razmatranju ostalih točaka dnevnog reda.

Više

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Pregrade sazvao je 15. po redu sjednicu Gradskog vijeća, koja će se održati  u ponedjeljak  20. srpnja 2015. godine sa početkom u 19 sati, uz slijedeći dnevni red;

  1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,

  2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Pregrade,

  3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke oizboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete,

Više

U četvrtak 12.03.2015. godine Gradsko vijeće Grada Pregrade održalo je svoju trinaestu sjednicu u ovom sazivu. Na sjednici, na kojoj je bilo prisutno 9 od 15 vijećnika, razmatrano je 17 točaka dnevnog reda. Sve točke dnevnog reda su usvojene. Po usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice vijećnici su pristupili razmatranju ostalih točaka dnevnog reda.

Više

Stranice