reorganizacija

Sa današnjim datumom upućen je dopis ministru financija, dr.sc. Zdravku Mariću i ravnatelju Porezne uprave, Zdravku Zrinušiću, dipl.oec., u vezi reorganizacije Porezne uprave u Gradu Pregradi. Dopis je upućen zajedno od strane Grada Pregrade te Općina Desinić i Hum na Sutli. Istim je traženo ponovno razmatranje nove reorganizacije Porezne uprave na temelju uvažavanja gospodarskih, teritorijalnih, prometnih i povijesnih aspekata a sve sa ciljem izmjene članka 70.

Više