reciklažno dvorište

Završila je izgradnja reciklažnog dvorišta u Pregradi, prvog projekta za koji je Grad Pregrada dobio sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Riječ je o projektu vrijednom 1,75 milijuna kuna, koji je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda s čak 85 posto, odnosno 1,48 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018.

Više

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU odobrilo je Gradu Pregradi bespovratna sredstva za sufinanciranje provedbe dva EU projekta, i to u iznosu od 183.671,36 kn za projekt izgradnje reciklažnog dvorišta te 883.910,57 kn za projekt energetske obnove Upravne zgrade Grada i aneksa zgrade u kojem borave udruge.

Više

Započeli su radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta u Kolariji, prvog projekta za koji je Grad Pregrada dobio sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Više