rasvjeta

KLASA: 620-01/21-01/06

URBROJ:2214/01-04/01-21-2

Pregrada, 23.07.2021.                                                               

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj, Grad Pregrada, J. K. Tuškana 2, Pregrada,  OIB: 01467072751, upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Više
Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci  o izboru  osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Grada Pregrade, obavještavamo građane da je od 01.09.2015. održavanje javne rasvjete povjereno trgovačkom društvu  ELICOM d.o.o. iz Zagreba. ELICOM d.o.o je, među ostalim elektrotehničkim radovima, specijaliziran za radove u izgradnji i održavanju sustava javne rasvjete, ima 90-tak zaposlenih, te osim u Pregradi, održava javnu rasvjetu u Zagrebu, Zaboku i Krapinskim Toplicama.
Više