obavijest

Obavještavaju se građanke i građani s područja Grada Pregrade da će se 05. i 06. studenoga 2018. vršiti odvoz GLOMAZNOG OTPADA.

Da bi vam se izvršio odvoz glomaznog otpada, potrebno se pravovremeno prijaviti (najkasnije 3 radna dana prije predviđenog odvoza) na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: glomazni@eko-flor.hr

Više

Obavještavamo vas kako će se odvoz otpada predviđen za četvrtak 1. studenoga 2018. izvršiti u subotu 3. studenoga 2018.

Više

Obavještavaju se građanke i građani Grada Pregrade da se dana 08. svibnja 2018. godine zbog službene spriječenosti neće održati uredovni dan u uredu gradonačelnika Marka Vešligaja.

Više

Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju prispjeti (biti zaprimljeni u) Gradskom izbornom povjerenstvu, najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, dakle do 26. ožujka 2015. do 24:00 sati.

Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili Gradskog izbornog povjerenstva.

Više