nerazvrstane ceste

Naručitelj GRAD PREGRADA objavio je dana 22. siječnja 2021. "Obavijest o nadmetanju" za postupak: Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Grada Pregrade, broj objave: 2021/S 0F2-0002734.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Više
S obzirom na jučerašnje vremenske nepogode, došlo je do znatnog oštećenja nerazvrstanih cesta na području grada. Djelatnici Niskogradnje d.o.o. od jutra su na terenu i rade na sanaciji oštećenja.
Više

Započela je modernizacija nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade koja uključuje popravljanje postojećih nerazvrstanih cesta, izgradnju podloge i asfaltiranje te ostale potrebne radove sukladno prioritetima mjesnih odbora. Na našem području postoji 256,69 km nerazvrstanih cesta. Od toga je 99,543 km asfaltirano, a 161,701 km čine makadamske ceste, što Grad Pregradu svrstava u jedinice lokalne samouprave koje imaju najveći postotak neasfaltiranih nerazvrstanih cesta na području Krapinsko-zagorske županije. 

Više

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), gradonačelnik Grada Pregrade objavljuje Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste.

Više

Započeli su radovi na sanaciji nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade u 2017. godini. Radovi će se izvoditi tijekom mjeseca rujna i listopada 2017., a obuhvatit će ukupno 16 dionica na području grada:

Više

Grad Pregrada obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta – C1 -  Petrovina – Menjački, počevši od županjske ceste Ž 2118 (D206 – Gorjakovo- Ž 2177) do županijske ceste Ž 2119 (Ž 2118 – Cigrovec – Mala Erpenja -  Ž 2155), k.o. Pregrada i k.o. Cigrovec o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste i to obilježavanjem granica na kojem je izgrađena cesta.

Više