natječaj

Opis poslova:
Administracija, organizacijski poslovi i drugi uredski poslovi udruge
Provođenje projekata i programa udruge
Pisanje i implementacija projekata i programa udruge
Pomoć pri pisanju projekata i programa članicama LAG-a
Komunikacija s medijima, partnerima i suradnicima
Promocija LAG-a i javni nastupi LAG-a Zagorje-Sutla
Prikupljanje, vođenje i administracija podataka i članstva
Mentoriranje volontera/ki
Dnevni poslovi ažuriranja internetske stranice, društvenih mreža i sl.

Više

Gradsko vijeće Grada Pregrade na sjednici održanoj 16.09.2015. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju stana u vlasništvu Grada Pregrade.
Stan na prvom katu višestambene zgrade, površine 46,39 m2, na adresi Kostelgradska 5, Pregrada. Stan se sastoji od slijedećih prostorija; kuhinja i blagavaona( 20,34 m2), soba (15,67 m2), garderoba (8,18 m2)i kupaonica (2,20 m2).

Više

U utorak, 24. ožujka 2015., Povjerenstvo za provedbu Povelje o suradnji Grada Pregrade i udruga civilnog društva izvršilo je procjenu projekata udruga prikupljenih temeljem Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora projektima udruga na području Grada Pregrade za 2015. godinu., te je sukladno navedenim ocjenama utvrdilo visinu financijske potpore predloženim projektima. Temeljem provedenog Natječaja dodijeljeno je ukupno 42.700,00 kuna projektima udruga s područja Grada.

Više

Župan Krapinsko-zagorske županije donio je 11. ožujka 2015.g. Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu financijskih potpora projektima ili programima udruga na području Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.

Udruge, sukladno ovom natječaju, mogu se natjecati za dodjelu financijskih potpora za projekte ili programe koji su od osobitog interesa za opće/javno dobro u Krapinsko-zagorskoj županiji. Rok za prijavu je do 17.4.2015. g.

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje održat će se u Gradu Pregradi 03.04.2015.g.

Više

U gradu Pregradi je jučer 12.03.2015. godine, u prostoru Gradske vijećnice, s početkom u 14:00 sati, održana informativna radionica "Poduzetnički impuls 2015" koju Grad Pregrada organizira  u suradnji sa Ministarstvom poduzetništva i obrta. U okviru radionice prezentirao se Program poticanja poduzetništva i obrta za 2015. godinu su predstavnicima trgovačkih društava i obrta prezentirani dostupni natječaji unutar Poduzetničkog impulsa.Radionicu su održali predstavnici Ministarstva poduzetništva i obrta.

Više

Stranice