natječaj

Temeljem članka 2. i 16. Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja  Grada Pregrade (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 43/19, u daljnjem tekstu Odluka) te Zaključka Gradonačelnika Grada Pregrade (Klasa: 604-01/19-01/02,  Urbroj: 2214/01-02-19-1) od 07.11.2019. godine, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade raspisuje

NATJEČAJ

za  dodjelu TOP stipendija izvrsnim redovnim studentima sa prebivalištem na području

Više

Temeljem članka 2. i 7. Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja Grada Pregrade (“Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije” br. 43/19, u daljnjem tekstu Odluka), Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti  Grada Pregrade  raspisuje  

NATJEČAJ

za ostvarenje prava na financijsku potporu redovnim studentima

s prebivalištem na području grada Pregrade 2019./2020.

Više

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,73/00 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 3. i članaka 9. do 13. Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 23/16) gradonačelnik Grada Pregrade objavljuje

      N A T J E Č A J

za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Pregrade

Više

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,73/00 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 3. i članaka 9. do 13. Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 23/16) gradonačelnik Grada Pregrade objavljuje

                                                        N A T J E Č A J

za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Pregrade

Više

Upravni odbor Lokalne akcijska grupa Zagorje-Sutla na svojoj sedmoj sjednici održanoj 11. rujna 2018. godine u Zaboku donio je Odluku o raspisivanju LAG natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" (referentni broj natječaja 18/3.1.1.), s danom 12. rujna 2018.

Više

Nadzorni odbor društva HUMPLIN d.o.o., Lastine 1, 49231 Hum na Sutli, raspisuje

NATJEČAJ

za direktora poduzeća.

 

UVJETI:

Više

Krapinsko-zagorska županija raspisala je u srijedu, 1. kolovoza 2018. godine Natječaj za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika u preradi i stavljanje na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na području Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini.

Više

Kako bi potaknuo razvoj malog gospodarstva, Grad Pregrada se u ožujku 2015. godine uključio u projekt „Kreditom do uspjeha“, kada  je s Krapinsko-zagorskom županijom potpisan ugovor o načinu provedbe Programa „Kreditom do uspjeha 2014.“, Mjera 1 – „ Kreditom do konkurentnosti“. Time se obvezao preuzeti subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite i to jedan postotni poen za projekte iz proizvodne djelatnosti i jedan postotni poen za projekte iz uslužnih djelatnosti.

Više

Na temelju članka 13. Odluke o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na području Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ 14/14,25/18) i Odluke Gradonačelnika Grada Pregrade,

Klasa:363-05/18-01/02, Ur.broj: 2214/01-02-18-2 od 11.06.2018. godine, objavljuje se sljedeći

NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska

 

PREDMET NATJEČAJA:

Više

Krapinsko-zagorska županija raspisala je natječaj za potporu za potporu za povećanje stočarske proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini. Da bi se dobila potpora, poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Prihvatljive aktivnosti su kupnja stada, nabava junica i rasplodnog bika mesnih pasmina i križanaca mesnih pasmina. Korisnik mora nabaviti minimalno četiri grla od kojih jedno grlo može biti rasplodni bik.

Više

Stranice