ministarstvo regionalnog razvoja i fondova eu

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU odobrilo je Gradu Pregradi bespovratna sredstva za sufinanciranje provedbe dva EU projekta, i to u iznosu od 183.671,36 kn za projekt izgradnje reciklažnog dvorišta te 883.910,57 kn za projekt energetske obnove Upravne zgrade Grada i aneksa zgrade u kojem borave udruge.

Više

Zamjenica gradonačelnika Pregrade Gordana Križanec Ružić potpisala je danas u Zagrebu ugovor s ministricom regionalnog razvoja i europskih fondova Gabrijelom Žalac u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice i Programa podrške regionalnom razvoju. Grad Pregrada dobio je 100 tisuća kuna za izradu projektno-tehničke dokumentacije za energetsku obnovu upravne zgrade i društvenog doma.

Više