kultura

dr. sc. Davor Špoljar

Ravnatelj Muzeja grada Pregrade, dr. sc. Davor Špoljar, nedavno je izabran za člana Izvršnog odbora Hrvatskog muzejskog društva, krovne hrvatske muzejske asocijacije.

Više
Davor Špoljar, Zvjezdana Jembrih, Lidija Bajuk i Marko Vešligaj

U sklopu projekta „Kulturna animalistika: interdisciplinarna polazišta i tradicijske prakse“ koji provodi Institut za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba u Pregradi su sredinom listopada boravile dr. sc. Lidija Bajuk i red. prof. mr. art. Zvjezdana Jembrih.

Više

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17, 98/19), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14), Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14, 70/17, 98/19), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br.

Više

Ministarstvo kulture na svojim web stranicama objavilo je odobrene programe financiranja u kulturi za 2017. godinu. Izuzetno nam je drago da se su se među odobrenim programima svrstala četiri na području grada Pregrade. Tako je u sklopu Programa zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2017. godini odobren iznos Krapinsko-zagorskoj  županiji, Konzervatorskom odjelu u Krapini za slijedeće programe:

 Pregrada, Crkva Uznesenja Marijina Župni ured Pregrada 400.000,00 kn,

Više

U emisiji "Dobro jutro kultura" 15. ožujka, na HRT 3 emitiran je prilog o ljekarničkoj zbirci Thierry muzeja "dr. Zlatko Dragutin Tudjina" u Pregradi. Na linku "Emisije na zahtjev" od 17. minute možete pogledati snimljeni prilog:

http://www.hrt.hr/enz/dobro-jutro-kultura/276659/

Ljekarnička zbirka Thierry predstavljena je javnosti 30. ožujka 2008. godine, predmeti iz ljekarne posuđeni su, susretljivošću i razumijevanjem, od gospodina Milana Cesarca, vlasnika zgrade i ljekarne. 

Više