kreditom do uspjeha

Kako bi potaknuo razvoj malog gospodarstva, Grad Pregrada se u ožujku 2015. godine uključio u projekt „Kreditom do uspjeha“, kada  je s Krapinsko-zagorskom županijom potpisan ugovor o načinu provedbe Programa „Kreditom do uspjeha 2014.“, Mjera 1 – „ Kreditom do konkurentnosti“. Time se obvezao preuzeti subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite i to jedan postotni poen za projekte iz proizvodne djelatnosti i jedan postotni poen za projekte iz uslužnih djelatnosti.

Više