kandidati

Prilikom utvrđivanja pravovaljanosti kandidacijske liste SDP, HSU, HL i HNS-a za izbor članova vijeća mjesnog odbora Bušin, Gradsko izborno povjerenstvo pogrešno je upisalo prezime nositelja kandidacijske liste, te se prezime nositelja kandidacijske liste ispravlja; umjesto Gordana Križanec Rožić upisuje se Gordana Križanec Ružić

Ispravljena kandidacijska lista SDP, HSU, HL i HNS-a za izbor članova vijeća mjesnog odbora Bušin nalazi se u prilogu.

Više

U skladu sa člankom 16. Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora ( Službeni glasnik KZŽ, broj 3/15) i Obvezatnih uputa broj I. Gradskog izbornog povjerenstva o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova pri provedbi izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora, ovlašteni predlagatelji kadidacijskih lista mogli su do 26.03.2015. do 24: 00 sati predati kandidacijske liste i očitovanja o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi, ovjerena kod javnog bilježnika ili Gradskog izbornog povjerenstva.

Više

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora donesena je jučer na 13. sjednici Gradskog Vijeća. Navedenom Odlukom raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Pregrade i to za:

1. Mjesni odbor Benkovo (za područje Benkova, dijela Cigrovca kbr. 147 do 171/3 i Svetojurskog Vrha),

2. Mjesni odbor Bušin (za područje Bušina, Klenica i Valentinova),

3. Mjesni odbor Cigrovec ( za područje Cigrovca, osim kbr. 147 do 171/3),

4. Mjesni odbor Gorjakovo ( za područje Gorjakova)

Više