izbori

U povodu nadolazećih izbora za Dječje gradsko vijeće Grada Pregrade, gradske službenice su u utorak, 23. listopada 2018., u OŠ Janka Leskovara održale prezentaciju kako bi se pregradske učenike i učenice upoznalo s pojmom i ulogom dječjih gradskih vijeća.

Više

Temeljem članka 52. Statuta Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 6/13., i 17/13.) i članka 5. Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 22/14,23/16) Gradonačelnik Grada Pregrade donio je ODLUKU o raspisivanju izbora za Dječje gradsko vijeće Grada Pregrade. Izbori za Dječje gradsko vijeće Grada Pregrade održani su dana 09. studenog 2016. godine u 10:00 sati.

Više

Prilikom utvrđivanja pravovaljanosti kandidacijske liste SDP, HSU, HL i HNS-a za izbor članova vijeća mjesnog odbora Bušin, Gradsko izborno povjerenstvo pogrešno je upisalo prezime nositelja kandidacijske liste, te se prezime nositelja kandidacijske liste ispravlja; umjesto Gordana Križanec Rožić upisuje se Gordana Križanec Ružić

Ispravljena kandidacijska lista SDP, HSU, HL i HNS-a za izbor članova vijeća mjesnog odbora Bušin nalazi se u prilogu.

Više

Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju prispjeti (biti zaprimljeni u) Gradskom izbornom povjerenstvu, najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, dakle do 26. ožujka 2015. do 24:00 sati.

Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili Gradskog izbornog povjerenstva.

Više

Stalni sastav stalnog izbornog povjerenstva je na prvoj sjednici održanoj u petak 13.03.2015. godine utvrdio obrasce i upute potrebne za provedbu izbora članova vijeća mjesnih odbora.

U prilogu se nalaze;

- Odluka o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva,

- Rješenje o određivanju biračkih mjesta,

- MO- upute za promatrače 3,

- obrasci: MO-5/1, MO-5/2, MO-5/3,

- podaci o broju potpisa birača kandidacijske liste grupe birača,

- obrazac s podacima članova biračkog odbora.

 

Više

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora donesena je jučer na 13. sjednici Gradskog Vijeća. Navedenom Odlukom raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Pregrade i to za:

1. Mjesni odbor Benkovo (za područje Benkova, dijela Cigrovca kbr. 147 do 171/3 i Svetojurskog Vrha),

2. Mjesni odbor Bušin (za područje Bušina, Klenica i Valentinova),

3. Mjesni odbor Cigrovec ( za područje Cigrovca, osim kbr. 147 do 171/3),

4. Mjesni odbor Gorjakovo ( za područje Gorjakova)

Više