Gradsko vijeće

Gradsko vijeće

U petak, 6. studenoga 2020. održana je 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade putem videokonferencije. Sjednici se odazvalo devet vijećnika i vijećnica te su sve odluke donesene jednoglasno.

Sjednica je započela usvajanjem zapisnika s prethodne sjednice Gradskog vijeća, a nakon toga je donesena Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada.

Više

Temeljem članka 56. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 25/18) predsjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade Tajana Broz sazvala je 20. sjednicu Gradskog vijeća  koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade dana 10.09.2019. g. (utorak) s početkom u 18 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s  19. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,

Više

U Gradskoj vijećnici u ponedjeljak 28. siječnja 2019. održana je 15. sjednica Gradskog vijeća. Sjednica je započela usvajanjem zapisnika s prethodne sjednice, a nastavila se dalje sukladno usvojenom dnevnom redu te su sve Odluke donesene jednoglasno.

Više

Na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Pregrade, održanoj u srijedu, 7. studenoga 2018. u Gradskoj vijećnici, s deset glasova za i tri suzdržana, članovi pregradskog Gradskog vijeća donijeli su Odluku o davanju suglasnosti na opoziv člana uprave - direktora trgovačkog društva Niskogradnja d.o.o. za stambenu i komunalnu djelatnost Zlatka Kantocija. Navedena Odluka donesena je sukladno Izjavi o osnivanju Niskogradnje d.o.o., a nakon što je Nadzorni odbor spomenutog trgovačkog društva dana 30. listopada 2018.

Više

U Gradskoj vijećnici u Pregradi u srijedu 7. studenoga 2018. održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade. Sjednica je započela usvajanjem zapisnika s prethodne sjednice, a nastavila se dalje sukladno usvojenom dnevnom redu.

Više

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,73/00 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),  čl.3. i 11. Odluke  o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br.  23/16 ) i Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Pregrade (Klasa; 940-01/18-01/75, Urbroj; 2214/01-01-18-02) od 02.10.2018.g., Gradsko vijeće Grada Pregrade objavljuje

N A T J E Č A J

Više

U Gradskoj vijećnici u Pregradi u utorak 2. listopada 2018. održana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade. Sjednica je započela usvajanjem zapisnika s prethodne sjednice, a nastavila se dalje sukladno usvojenom dnevnom redu.

Više

Temeljem članka 56. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 25/18) predsjednica Gradskog vijeća Tajana Broz sazvala je 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade, koja će se održati u Gradskoj vijećnici dana 2. listopada 2018. (utorak) s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,

2. Usvajanje Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Naša radost“ za 2017./2018.

Više

U Gradskoj vijećnici u Pregradi u srijedu 12. rujna 2018. održana je 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade.

Više

Temeljem članka 56. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 25/18) predsjednica Gradskog vijeća Tajana Broz sazvala je 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade, koja će se održati Gradskoj vijećnici dana 12. rujna 2018. (srijeda) s početkom u 18:00 sati.

Više

Stranice