Grad

Danas, 22.11.2016. godine s početkom u 9 sati u Gradskoj vijećnici održana je konstituirajuća sjednica drugog saziva Dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade. Na konstituirajućoj sjednici izabrani vijećnici iz svojih redova izabrali su i novu Dječju gradonačelnicu. Nakon dva kruga glasanja za Dječju gradonačelnicu  izabrana je Marta Hercigonja učenica 7c razreda Osnovne škole Janka Leskovara, Pregrada, dok je za njenu zamjenicu izabrana Lara Jazbec učenica 7a razreda Osnovne škole Janka Leskovara, Pregrada. Gradonačelnik Grada Pregrade, Marko Vešligaj sukladno članku 3.

Više

Mreža udruga Zagor zajedno s partnerima već tradicionalno obilježava Međunarodni dan volontera kroz organizaciju konferencije i izložbu fotografija lokalnih volonterskih aktivnosti/akcija koje su se odvijale na području Krapinsko-zagorske županije u 2016. godini. Obilježavanje Međunarodnog dana volontera održati će se 05. prosinca 2016.

Više

Institut za javne financije predstavio je rezultate istraživanja transparentnosti proračuna jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave.
Grad Pregrada u ovom istraživanju dobio je 4 od maksimalnih 5 bodova i našao se iznad prosjeka gradova u Hrvatskoj koji iznosi 3,05 te je ujedno uz Zlatar i Klanjec najbolje ocijenjeni grad u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Više

Dječji vrtić "Naša radost" u Pregradi želi postati energetski neovisniji i pružiti djeci mjesto za igru i učenje kakvo zaslužuju!! Podržite našu kampanju i pomozite nam da postanemo dio energetski održive zajednice grada Pregrade. Preskočili smo granicu od 50.000 kuna! Naša kampanja se nastavlja, a za svaku uplaćenu kunu Grad Pregrada će nadalje uvećati Vašu donaciju za 50%. 

Više

Grad Pregrada poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije društva, razvoja mjesne samouprave, gospodarstva, zaštite okoliša, poljoprivrede, zavičajne tradicijske baštine te povećanja turističke ponude  da se prijave na financijsku podršku projektima koji će pridonijeti zadovoljavanju potreba stanovnika na području Pregrade te podizanju kvalitete njihova života.

Više

 

Više

Korištenje javnih površina na području Grada Pregrade uređeno je Odlukom o o uvjetima i kriterijima za korištenje javnih površina na području Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 16/10).

Više

Raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Pregrade ili nekretninama kojima Grad upravlja po posebnim propisima uređeno je

Više

Temeljem članka 52. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 6/13 i 17/13) i članka 6. stavak 1. Odluke o uvjetima i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 21/10) Gradonačelnik Grada Pregrade donio  je 30.06.2015. O D L U K U o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade za prodaju slijedećih nekretnina:

1. Poljoprivredno zemljište u Klenicama :

-         Zk.ul.476, k.č. 608/2 k.o. Vrbanec, površine 5639 m2,

Više

U istraživanju Instituta za javne financije o transparentnosti proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj Grad Pregrada je sa razinom otvorenosti proračuna 4 jedan od transparentnijh gradova u RH, te zajedno sa Krapinom i Zlatarom najtransparentniji u našoj županiji.

Više

Stranice