grad Pregrada

Grad Pregrada za Dan grada daje javna priznanja zaslužnim građanima, udrugama ili ustanovama.
Odluku o dodjeli javnih priznanja, na prijedlog Gradonačelnika, donosi Gradsko vijeće, a može se dodijeliti jedno od sljedećih javnih priznanja:
1. Zahvalnica, koja se dodjeljuje "za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unaprijeđenje gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi, odnosno drugih djelatnosti".
Više

U četvrtak, 09.02.2017. godine održana je 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade. Na sjednici je bilo prisutno 11 od 15 vijećnika/ca. Razmatrane su i usvojene sve točke dnevnog reda.

Nakon usvajanja Zapisnika sa održane 23. sjednice, usvojeno je i Financijsko izvješće Glazbene škole Pregrada za 2016. godinu. 

Više
GRAD PREGRADA
Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2
Klasa:  361-02/17-01/01
Urbroj: 2214/01-03/01-17-3
Pregrada,  07.02.2017.
 
                                                P O Z I V
                                           za dostavu ponuda
 
1. Naziv javnog naručitelja : GRAD PREGRADA, J. K. Tuškana 2,  Pregrada
 
Više
U subotu 04. veljače 2017. godine s početkom u 18.00 sati, u prostorijama DVD-a Vinagora održana je Izvještajno-izborna skupština društva. Službeni dio skupštine otvoren je izborom radnih tijela. Nakon toga uslijedilo je podnošenje Izvješća o radu društva u 2016. godini, izvještaja zapovjednika, financijsko- materijalog poslovanja društva u 2016. godini te Izvješće Nadzornog odbora i Verifikacijskog povjerenstva. 
Više

Grad Pregrada je 20. siječnja, 2017. godine raspisao Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za dva radna mjesta: Viši stručni suradnik/ica za društvene djelatnosti i upravljanje gradskom imovinom i administrativni tajnik/ica gradonačelnika. Natječaj je otvoren do 27. siječnja, 2017. godine, a uvjete i detalje možete pronaći na

Više
Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja organizira
informativnu radionicu za Mjeru 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ iz
Programa ruralnog razvoja RH, 2014.-2020. 
Mladi poljoprivrednici su budućnost hrvatske poljoprivrede i nositelji su razvoja ruralnih
područja te su iz tog razloga izuzetno važna ulaganja u mlade na selu.
Više
U nedjelju 15. siječnja 2017. godine u prostorijama PŠ Sopot u organizaciji Grada Pregrade i Udruge umirovljenika Pregrada, 100. rođendan proslavila je naša najstarija sugrađanka gđa. Magda Karažija, iz Sopota.
Više
U subotu 14. siječnja 2017. godine s početkom u 18.00 sati, u prostorijama DVD-a Stipernica održana je Izvještajno-izborna skupština društva.
Više
Grad Pregrada za Dan grada daje javna priznanja zaslužnim građanima, udrugama ili ustanovama.
Odluku o dodjeli javnih priznanja, na prijedlog Gradonačelnika, donosi Gradsko vijeće, a može se dodijeliti jedno od sljedećih javnih priznanja:
1. Zahvalnica, koja se dodjeljuje "za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unaprijeđenje gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi, odnosno drugih djelatnosti".
Više
Temeljem članka 3.  Pravilnika o dodjeli nagrade  naj-volonteru/ki  Klasa: 100-01/16-01/01 Urbroj:2214/01-02-16-2 od 7. siječnja 2016. godine i članka 52. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br.  06/13. i 17/13.) Gradonačelnik Grada Pregrade objavljuje
 
J A V N I  P O Z I V za predlaganje kandidata za dodjelu nagrade naj-volonteru/ki za područje Grada Pregrade.
 
Više

Stranice