grad Pregrada

U subotu 25. veljače 2017. godine u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade održana je godišnja izvještajna Skupština Saveza povijesnih postrojbi Republike Hrvatske. Ovo je bila prva Skupština Saveza povijesnih postrojbi RH održana na prostoru Krapinsko-zagorske županije.

Više
U nedjelju 26.02.2017. održana je fašnička povorka uz promociju gradskog satiričkog lista Vrabec. Naš Vrabec je i ove godine bio Zdravko Halamić, a njegov vjerni pomoćnik Stefano je kao i uvijek bio Stjepan Javornik.
Više

Započela je sanacija Lokalne ceste LC 22007 na dionici koja prolazi ispod župne Crkve Marije od Pohoda na Vinagori te je zbog kvalitetnog i sigurnog izvođenja radova navedena dionica u duljini od 200 m zatvorena za promet (vozila i pješaci). Za vrijeme izvođenja radova koje je predviđeno do 15.05.2017.godine promet će se organizirati obilazno županijskom cestom Ž2151 i županijskom cestom Ž2093, odnosno slijedećom relacijom: Vrh Vinagorski – Desinić – Trnovec – Mala Gora i obratno.

Više
U ponedjeljak 20. veljače 2017. godine u 18 sati održan je sastanak gradonačelnika Marka Vešligaja sa predsjednicima i predsjednicama Mjesnih odbora Grada Pregrade. Po prvi puta na njemu je sudjelovao i novi pročelnik za financije i gospodarstvo Krunoslav Golub. Odazvalo se svih 10 predsjednika i predsjednica Mjesnih odbora, a kao gosti sudjelovali su Ana Krušlin (Niskogradnja d.o.o.), Marijan Hohnjec (potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Pregrade) te Slavica Vidaček (predsjednica KUD-a Pregrada).
Više
Uređenje aktivnih zona, odnosno vježbališta na otvorenome, provodi se od 2016. u okviru višegodišnjega Coca-Colina projekta Pokret za radost. Tijekom 2016. uređeno je deset aktivnih zona u gradovima diljem Hrvatske, a do kraja će ove godine Coca-Colin sustav u suradnji s partnerima projekta i lokalnim vlastima urediti novih deset aktivnih zona. Svaka od njih bit će opremljena sa šest sprava za vježbanje različite namjene kojima se mogu koristiti umirovljenici, tinejdžeri, rekreativci i profesionalni sportaši, odnosno svi zainteresirani za aktivan život i vježbanje na otvorenome.
Više
U subotu 18. veljače 2017. godine s početkom u 18.00 sati, u prostorijama DVD-a Benkovo održana je Izvještajno- izborna skupština društva. Službeni dio skupštine otvoren je izborom radnih tijela. Nakon toga uslijedilo je podnošenje Izvješća Upravnog odbora, Zapovjednika, Blagajnika, Nadzornog odbora i Verifikacijskog povjerenstva.
Više
Zbog odrona na području Mjesnog odbora Kostel zatvorena je državna cesta (DC206) Pregrada-Hum na Sutli do daljnjega. S obzirom na najavljenje padaline za vikend iz Hrvatskih cesta dobili smo obavijest da će sanaciji pristupiti čim to dopuste vremenski uvjeti, te će od idućeg tjedna nastojati osigurati promet jednom kolničkom trakom. Do tada službeni obilazni pravac je za vozila do 10t: Plemenšćina- Klenovec, a za vozila iznad 10t je državnim cestama  DC207, od Huma na Sutli do Đurmanca i DC1 od Đurmanca do čvora Krapina.
Više
 
GRAD PREGRADA
Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2
Klasa:  361-02/17-01/02
Urbroj: 2214/01-03/01-17-3
Pregrada,  17.02.2017.
 
 
                                                  P O Z I V
                                           za dostavu ponuda
 
1. Naziv javnog naručitelja : GRAD PREGRADA, J. K. Tuškana 2,  Pregrada
Više
U 2016. godini vidljiv je oporavak gospodarstva na području našeg Grada. Prema podacima Statističkog biltena HZZ-a područnog ureda Krapina,  u 2015. godini bilo je nezaposleno 328 osoba s prebivalištem na području Grada Pregrade, a bilten za 2016. godine navodi podatak o 209 nezaposlenih s prebivalištem na području Grad Pregrade. Broj nezaposlenih u 2016. godini smanjen je za 119 osoba odnosno 36 % u odnosu na 2015. godinu. Ujedno Ispostava HZZ-a Pregrada bilježi najmanji postotak nezaposlenih od svih ispostava u Krapinsko-zagorskoj županiji. 
Više
Naručitelj: Grad Pregrada
Adresa: Josipa Karla Tuškana br. 2, Pregrada
Klasa: 340-01/17-01/05
Urbroj:  2214/01-04/01-17-3
Pregrada, 13.02.2017.
 
                                            P O Z I V
                                    za dostavu ponuda
 
 
  1. Naziv javnog naručitelja: GRAD PREGRADA, J. K. Tuškana 2, Pregrada
  2. Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija: Nabava kamenog materijala za Grad Pregradu prema troškovniku u privitku
Više

Stranice