bilje

Na temelju Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Pregrade, člankom 23. zabranjeno je spaljivanje žetvenih ostataka, korova i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama i ostalom otvorenom prostoru:

- u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna tekuće godine,

- za vrijeme jakog vjetra i noćnim satima (od 19.00 do 05,00 sati),

- za vrijeme sezone žetve i zriobe poljoprivrednih kultura,

- na trasama elektroenergetskih vodova.

Više