Zbog radova zatvorena Lokalna cesta LC 22007 kod župne Crkve na Vinagori

Započela je sanacija Lokalne ceste LC 22007 na dionici koja prolazi ispod župne Crkve Marije od Pohoda na Vinagori te je zbog kvalitetnog i sigurnog izvođenja radova navedena dionica u duljini od 200 m zatvorena za promet (vozila i pješaci). Za vrijeme izvođenja radova koje je predviđeno do 15.05.2017.godine promet će se organizirati obilazno županijskom cestom Ž2151 i županijskom cestom Ž2093, odnosno slijedećom relacijom: Vrh Vinagorski – Desinić – Trnovec – Mala Gora i obratno. Investitor radova je Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, a izvođač radova na sanaciji klizišta i proširenju poprečnog profila (faza 1)  je MB TRANSGRADNJA d.o.o., Krapina. Vrijednost investicije iznosi 750.000,00 kuna.