Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor članova Gradskog vijeća Grada Pregrade

Logo lokalni izbori

Na osnovi članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada PREGRADE, sastavilo je i objavljuje

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA PREGRADE

1. DEMOKRATSKI HSS - DHSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
Nositelj kandidacijske liste: GORAN HORVAT

2. DOMOVINSKI POKRET - DP
Nositeljica kandidacijske liste: VESNA LIBER

3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Nositelj kandidacijske liste: STJEPAN HAJDINJAK

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
ZAGORSKA STRANKA - ZS
Nositelj kandidacijske liste: MARKO VEŠLIGAJ

 

PREDSJEDNICA

MARIJA MARJANOVIĆ, v.r.

 

Rok od 48 sati za podnošenje prigovora na objavljenu zbirnu listu počinje teči od ove objave.

Prilozi

PrilogVeličina
Datoteka Rjesenje-zbirno VIJEĆE.docx29.57 KB
PDF icon Zbirna_VIJEĆE.pdf2.14 MB