Zabrana spaljivanja korova i biljnih ostataka 1.6.-30.9.

Na temelju Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Pregrade, člankom 23. zabranjeno je spaljivanje žetvenih ostataka, korova i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama i ostalom otvorenom prostoru:

- u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna tekuće godine,

- za vrijeme jakog vjetra i noćnim satima (od 19.00 do 05,00 sati),

- za vrijeme sezone žetve i zriobe poljoprivrednih kultura,

- na trasama elektroenergetskih vodova.

Osobe koje namjeravaju ložiti vatru na otvorenom u spomenutom periodu dužne su zatražiti odobrenje nadležnog dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara provodi poljoprivredni redar Grada Pregrade.

U obavljanju nadzora poljoprivredni redar ovlašten je poduzimati radnje; naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdati obvezni prekršajni nalog.

Poljoprivredni redar može novčanom kaznom od 3.000,00 do 5.000,00 kuna kazniti pravnu osoba za prekršaj ako postupi protivno upozorenju poljoprivrednog redara. Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna kazniti će se fizička osoba za prekršaj ako postupi protivno upozorenju poljoprivrednog redara i odredbama ove Odluke.