Za obnovu rodne kuće Janka Leskovara Gradu Pregradi odobreno bespovratnih 2 milijuna kn iz Fonda solidarnosti EU

Kuća Janka Leskovara

Ministarstvo kulture i medija donijelo je Odluku o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) Gradu Pregradi u visini od 2.147.575,00 kuna (s PDV-om) za projekt pod nazivom „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite rodne kuće Janka Leskovara, Valentinovo 9, Pregrada“.

Naime, 26. siječnja 2021. godine Ministarstvo kulture i medija objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije.

Grad Pregrada odmah je po objavi Poziva započeo s prikupljanjem dokumentacije za prijavu projektnog prijedloga za Rodnu kuću Janka Leskovara, zaštićeno nepokretno kulturno dobro, upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod oznakom Z-4664. Podsjetimo, Rodnu Kuću Janka Leskovara u Valentinovom zajednički su od privatnih vlasnika otkupili Krapinsko-zagorska županija i Grad Pregrada početkom 2019. godine, a s ciljem njezine temeljite obnove i uređenja. Objekt je pretrpio oštećenja u potresima koji su pogodili Zagreb i okolicu 22. ožujka 2020. te je dobio žutu naljepnicu, odnosno ocjenu PN2 – privremeno neuporabljivo nakon izvršenog pregleda statičara.

Za predmetnu građevinu izrađeno je inženjersko izvješće statičara o stanju građevine nakon potresa, u kojem su opisane teške pukotine s poprimljenim ozbiljnim strukturalnim oštećenjima. Osim toga, Grad Pregrada ishodio je i mjere zaštite kulturnog dobra oštećenog u potresu od nadležnog Konzervatorskog odjela u Krapini Ministarstva kulture i medija te su prikupljene ponude i izrađen aproksimativni troškovnik za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na obnovi konstrukcije Rodne kuće Janka Leskovara. Uz svu drugu potrebnu popratnu dokumentaciju i punomoć župana Krapinsko-zagorske županije, nakon tri mjeseca od raspisivanja poziva, 27. travnja 2021. projektni prijedlog je prijavljen na Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava.

Povjerenstvo za odabir projekata na VIII. sjednici održanoj dana 27. svibnja 2021. godine prihvatilo je projektni prijedlog temeljem čega je Ministarstvo kulture i medija donijelo Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava.

Provedbom projekta izradit će se potrebna projektna dokumentacija te provesti radovi na  konstruktivnoj obnovi zgrade. Obnova konstrukcije zgrade nužna je zbog opasnosti od urušavanja objekta te zbog daljnjih planova vezanih uz obnovu i revitalizaciju kuće Janka Leskovara te stvaranje novog kulturno-turističkog sadržaja na području grada Pregrade. Usmjerenost sadržaja objekta bit će prvenstveno na odgojno-obrazovnim ustanovama i učenicima, a posredno i drugim posjetiteljima. Namjena objekta nakon postupka obnove i uređenja je sljedeća: u prizemlju se planira multifunkcionalna dvorana sa sanitarnim čvorom i čajnom kuhinjom za potrebe mjesnog odbora, lokalnih udruga i za prihvat posjetitelja te za organizaciju kulturnih događanja; na katu se planira interpretacijski centar sa multimedijalnim i interaktivnim dijelom i muzejskim postavom spomen-sobe Janka Leskovara te sadržajima vezanim uz književna djela Janka Leskovara, naselje Valentinovo i dvorac Bežanec, a u potkrovlju se planira uređenje arhivskih i eventualno uredskih prostorija.