Uvid u Prijedlog I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pregrade

Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pregrade traje od 24. srpnja do 2. kolovoza 2019. godine.

Prijedlog Plana izložen je na javni uvid u prostorijama Grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada, svakim radnim danom od 8 do 14 sati, a moguć je i online na linku: https://1drv.ms/u/s!AtTrUklodmBojjt0_MZGlT-VQneh?e=QJJR1Z

Javno izlaganje održat će se u petak 26. srpnja 2019. u 16 sati u prostorijama Grada Pregrade.