U tijeku arheološki istražni radovi na lokalitetu Kunagora - Japica

Arheološki istražni radovi na Kunagori

U tijeku su arheološki istražni radovi na lokalitetu Kunagora-Japica, na kojemu su pronađeni pokretni arheološki nalazi koji lokalitet preliminarno okvirno datiraju u prapovijesno i u antičko (rimsko) razdoblje.

Podsjetimo, do otkrića nalazišta došlo je slučajno, donacijom predmeta arheološke starosti Muzeju grada Pregrade od strane fizičke osobe i navođenjem lokacije na kojoj su ti predmeti pronađeni. Nakon preliminarnog pregleda lokacije koji je izvršio ravnatelj Muzeja dr. sc. Davor Špoljar, pronađeno je još pokretnih arheoloških nalaza koji su potvrđivali navode donatora. Muzej grada Pregrade o nalazima je obavijestio Niskogradnju d.o.o. koja je odmah obustavila sve radove na predmetnoj lokaciji i uputila dopis nadležnom Konzervatorskom odjelu u Krapini Ministarstva kulture i medija te zatražila postupanje.

Terenskim izvidom djelatnika Konzervatorskog odjela u Krapini utvrđeno je postojanje arheološkog lokaliteta na području koje svojim sjevernim dijelom ulazi u koncesijsko polje kamenoloma Pregrada II, dok je južni dio izvan koncesijskog polja. Na temelju izvješća o izvidu Konzervatorski odjel u Krapini po službenoj dužnosti donio je rješenje o obustavi radova na vršnom dijelu područja iskopa na eksploatacijskom polju kamenoloma Pregrada II te na pristupnim putevima toj zoni, do završetka zaštitnih arheoloških istraživanja na navedenom prostoru, a za arheološki lokalitet Kunagora-Japica pokrenut je postupak preventivne zaštite.

Niskogradnja d.o.o. provela je postupak nabave za provedbu zaštitnih arheoloških radova na lokalitetu. Temeljem provedene nabave, odabran je izvođač koji je započeo probna arheološka istraživanja. Istraživanja uključuju angažman stručne arheološke ekipe, pomoćne radne snage za pažljivo ručno iskapanje, utvrđivanje svih pokretnih i nepokretnih arheoloških nalaza, njihovo čišćenje i dokumentiranje, obradu nalaza, izradu arheološke i nacrtne dokumentacije sa fotodokumentacijom i izradu stručnog izvješća o nalazima na lokalitetu. Ukupna ugovorna vrijednost radova je 167.500,00 kn s PDV-om, a planirani rok izvođenja radova je 20 dana.