Sufinanciranje nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava od strane Krapinsko-zagorske županije

Krapinsko–zagorska županija i ove je godine osigurala sredstva za sufinanciranje troškova nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola.

U 2015. godini financijsku su potporu ostvarile ukupno 280 obitelji, za što je iz proračuna utrošeno ukupno 200.000,00 kn. U 2016. godini za ovu je namjenu osigurano 210.000,00 kn. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za sufinanciranje troškova nabavke udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola može ostvariti:

- jednoroditeljska obitelji s jednim ili dvoje djece na redovitom školovanju u iznosu od 500,00 kuna,

- obitelji s troje djece na redovitom školovanju u iznosu od 750,00 kuna,

- obitelji sa četvero ili više djece na redovitom školovanju u iznosu od 1.000,00 kuna,

pod uvjetom da ukupni prosječni mjesečni prihod kućanstva, isplaćen u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev, ne prelazi slijedeći iznos:

- 1.200,00 kn za jednočlano kućanstvo,

- 1.800,00 kn za dvočlano kućanstvo,

- 2.400,00 kn za tročlano kućanstvo,

- 3.200,00 kn za četveročlano kućanstvo,

- 4.000,00 kn za peteročlano kućanstvo,

a za svakog daljnjeg člana iznos prihoda kućanstvo povećava se za 700,00 kn.

Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se na obrascu, osobno u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade ili poštom na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Magistratska 1, 49 000 Krapina. Uz zahtjev se predaje Izjava o članovima kućanstva (također obrazac) i ostala potrebna dokumentacija kojom se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prava (potvrde o prihodima, potvrde o redovitom školovanju, dokaze da je obitelj jednoroditeljska i dr.).

Zahtjevi se zaprimaju najkasnije do 31. listopada 2016. god. U vezi eventualnih upita, moguće je obratiti se osobno u Upravni odjel, telefonom na broj:049/329-078 ili elektronskom poštom na adresu:miljenka.muzar@kzz.hr.

Obrasci Zahtjeva i Izjave o članovima kućanstva nalaze se u privitku, a mogu se podići i u svim osnovnim i srednjim školama na području Županije, jedinicama lokalne samouprave te centrima za socijalnu skrb.

Prilozi

PrilogVeličina
Microsoft Office document icon KZZ_Zahtjev_Udzbenici.doc40.5 KB