Smanjenje nezaposlenosti na području Grada Pregrade u 2016. godini

U 2016. godini vidljiv je oporavak gospodarstva na području našeg Grada. Prema podacima Statističkog biltena HZZ-a područnog ureda Krapina,  u 2015. godini bilo je nezaposleno 328 osoba s prebivalištem na području Grada Pregrade, a bilten za 2016. godine navodi podatak o 209 nezaposlenih s prebivalištem na području Grad Pregrade. Broj nezaposlenih u 2016. godini smanjen je za 119 osoba odnosno 36 % u odnosu na 2015. godinu. Ujedno Ispostava HZZ-a Pregrada bilježi najmanji postotak nezaposlenih od svih ispostava u Krapinsko-zagorskoj županiji. 
Grad Pregrada ulaže i ulagati će napore u poboljšanje poduzetničke klime i olakšavanje poslovanja poduzetnika te privlačenju novih investicija kako bismo poboljšali život naših građana i pokrenuli još snažnije razvoj Pregrade u gospodarskog lidera ovog dijela Zagorja.