Sazvana trinaesta sjednica Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća gospodin Zlatko Šorša sazvao je trinaestu sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade, u četvrtak, 12.03.2015.g. s početkom u 18:00 sati, uz sljedeći dnevni red: 

 

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća,

2. Razmatranje prijedloga i prihvaćanje Financijskog izvješća za 2014.g. Dječjeg vrtića „Naša radost“,

3. Razmatranje prijedloga i prihvaćanje Financijskog izvješća za 2014.g. Glazbene škole Pregrada,

4. Razmatranje prijedloga i prihvaćanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2014.g. Muzeja Grada Pregrade,

5. Razmatranje prijedloga i prihvaćanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2014.g. Gradske knjižnice Pregrada,

6. Razmatranje prijedloga i prihvaćanje Izvješća o poslovanju za 2014.g. HUMPLIN d.o.o,

7. Razmatranje prijedloga i prihvaćanje Izvješća o radu za 2014.g. EKO FLOR PLUS d.o.o,

8. Razmatranje prijedloga i prihvaćanja Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Grada Pregrade za 2014.g.

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Pregrade,

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju stalnog sastava izbornog povjerenstva,

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini  naknade tijelima za provedbu izbora za  vijeća mjesnih odbora na području Grada Pregrade,

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uspostavljanju suradnje s Gradom Ilokom,

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korisnicima  prava  iz socijalne  skrbi za 2014.g.

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli priznanja Grada Pregrade,

15. Razmatranje prijedloga i donošenje  Statuta dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade,

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama,

17. Razno.