Sazvana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Na temelju članka 87. st.1. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21), članka 2. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ broj 25/18, 5/20, 8/21),  kao službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade, v.d. pročelnice Marija Marjanović sazvala je konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade, koja će se održati u četvrtak, 10. lipnja 2021. godine s početkom u 18,00 sati, u prostorijama Gradske vijećnice Grada Pregrade, na adresi Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

- utvrđivanje kvoruma
1. Izbor Mandatne komisije
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika
- utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedati sjednicom do izbora predsjednika,
- svečana prisega članova Gradskog vijeća,
3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja,
4. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pregrade,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Odbora za Statut i Poslovnik,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Odbora za Proračun i financije,
7. Polaganje prisege Gradonačelnika Grada Pregrade,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o naknadama vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pregrade,
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o plaći i drugim pravima Gradonačelnika Grada Pregrade,
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Pregrade namijenjenih financiranju političkih stranaka Gradskog vijeća Grada Pregrade u 2021. godini,
11. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade,
12. Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg financijskog izvješća o poslovanju Niskogradnje d.o.o. za 2020. godinu, Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu, te donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2020.g., Odluke o uporabi dobiti za 2020.g., Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju te razrješnice Upravi društva, te Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu te razrješnici Nadzornom odboru Niskogradnje d.o.o.,
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za odobrenje okvirnog minusa po žiro- računu Niskogradnje d.o.o.,
14. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu SZGP za 2020. godinu i Financijskog izvješća SZGP za 2020. godinu,
15. Informacija o godišnjem financijskom izvješću VIOP d.o.o. za 2020. godinu,
16. Slobodna riječ.

Poziv i materijali za sjednicu nalaze se na linku: Konstituirajuća sjednica 2021