Sazvana 3. sjednica Gradskog vijeća

Logo Grad Pregrada

Temeljem članka 56. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 25/18, 5/20, 8/21) predsjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade Vesna Petek sazvala je 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade, koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade, dana 09.09.2021. (četvrtak) s početkom u 18 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

 

 1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine,
 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Pregrada,
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izboru članova/članica Gradskog Savjeta mladih i njihovih zamjenika/zamjenica,
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Zlataru,
 6. Prihvaćanje Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Pregrade za razdoblje 01.siječnja do 30. lipnja 2021. godinu i Izvješća o korištenju proračunske zalihe za prvo polugodište 2021. godine,
 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluka o izdavanju zadužnice i mjenice kao instrumenta osiguranja kratkoročnog kredita ugovorenog kod Privredne banke Zagreb d.d.,
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Plana razvoja Grada Pregrade 2021.-2027.,
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste NC V-21  St7- Odvojak I- javnim dobrom,
 10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste V-21.1  V21-Odvojak  Bolarić- javnim dobrom,
 11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Pregrade,
 12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi na Statut postrojbe i  Odluke davanju suglasnosti Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi na promjenu adrese sjedišta postrojbe,
 13. Razno.

Materijali za 3. sjednicu Gradskog vijeća dostupni su na linku: https://1drv.ms/u/s!AoYcp3f9EcLVymuk7sr-jqdCKIxg?e=a9xknh.