Sazvana 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Logo Grad Pregrada

Temeljem članka 56. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 25/18, 5/20, 8/21) predsjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade Vesna Petek sazvala je 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade, koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade, dana 08.07.2021. (četvrtak) s početkom u 18 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

1.            Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,

2.            Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o pokretanju postupka biranja članova/ica Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade i Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove/ice Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade i njihovih zamjenika,

3.            Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pregradu,

4.            Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Pregrade za 2020. godinu, te donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Pregrade za 2020. godinu,

5.            Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća GDCK Pregrada za 2020. godinu te donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća GDCK Pregrada za 2020. godinu,

6.            Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pregrade za 2021.godinu;

•             Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pregrade za 2021. godinu,

•             Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi  za 2021.g.,

•             I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,

•             I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,

7.            Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Pregrade u 2021. godini,

8.            Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika,

9.            Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Pregrada te Odluke o imenovanju privremene ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Pregrada,

10.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Naša radost“,

11.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada,

12.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti Muzeju grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina za provedbu projekta „Adaptacija zgrade muzeja i knjižnice u Pregradi za pristup osobama s invaliditetom (Faza: II)“,

13.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti Gradskoj knjižnici Pregrada za provedbu projekta Rekonstrukcija sustava grijanja i uvođenje sustava hlađenja u zgradi knjižnice i muzeja,

14.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste C-9 Ž2119-Odvojak Strabići-I - javnim dobrom,

15.          Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste Pl-1.2  Pl1- Odvojak II – Miklaužić Mario - javnim dobrom,

16.          Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika, te za razrješenje mrtvozornika za područje grada Pregrade,

17.          Razno.

Materijali za 2. sjednicu dostupni su na linku: https://1drv.ms/u/s!AoYcp3f9EcLVyTDZB9X3CGQkMHDv?e=HMlavT