Sazvana 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Pregrade sazvao je 14. po redu sjednicu Gradskog vijeća, koja će se održati  u utorak  26. svibnja 2015. godine sa početkom u 18 sati,u prostorijama Gradske vijećnice, uz slijedeći dnevni red;

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća,
2. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2014.g. Zagorske javne vatrogasne postrojbe,
3. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2014.g. i Plana rada za 2015.g. Vatrogasne zajednice Pregrada,
4. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu i  Financijskog izvješća za 2014.g. Kulturno umjetničkog društva Pregrada,
5. Razmatranje i prihvaćanje  Izvješća o radu i  Financijskog izvješća za 2014.g. Gradskog društva Crvenog križa Pregrada,
6. Razmatranje i prihvaćanje  Izvješća o radu i  Financijskog izvješća za 2014.g. Turističke zajednice Grada Pregrade,
7. Razmatranje i prihvaćanje Programa rada  za 2015.g. i 2016.g. Dječjeg gradskog vijeća  Grada Pregrade,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o promjeni radnog vremena Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada,
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osiguranju financijskih sredstava za zaposlenje stručnog suradnika na pola radnog vremena te osiguranju financijskih sredstava i zaposlenju zdravstvenog voditelja u Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada,
10. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu za 2014.g.Savjeta mladih Grada Pregrade,
11. Donošenje Rješenja o izboru članova /članica Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade i njihovih zamjenika/zamjenica,
12. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća Nadzornog odbora i Uprave o poslovanju trgovačkog društva Niskogradnja d.o.o za 2014.g. te donošenje Odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2014.g., Odluke o uporabi dobiti za 2014.g., te Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju, o raspoređivanju dobiti te razrješnici Upravi i Nadzornom odboru,
13. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za ishođenje dozvoljenog minusa po žiro računu Niskogradnji d.o.o.
14. Informacija o Izvješću Nadzornog odbora i Uprave o poslovanju trgovačkog društva VIOP d.o.o za 2014.g., Odluci  o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2014.g., Odluci o uporabi dobiti za 2014.g., te Odluci o prihvaćanju Izvješća o poslovanju, o raspoređivanju dobiti te razrješnici Upravi i Nadzornom odboru,
15. Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Grada Pregrade za 2014.g.i Izvješća o korištenju proračunske rezerve za 2014.g.
16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola, dodjeli financijskih potpora i  top stipendija studentima  s područja Grada Pregrade,
17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Gradskog programa za mlade Grada Pregrade,
18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Aneksa Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti prikupljanja-dimnjačarskih poslova na području Grada Pregrade.
19. Odluka o davanju suglasnosti za raskid Ugovora o davanju na korištenje imovine bez naknade,
20. Razno. 

Materijale za 14. sjednicu Gradskog vijeća možete preuzeti na slijedećem linku: https://onedrive.live.com/redir?resid=AF59809A10D591CD!150&authkey=!AG8a8XdSn1bpT40&ithint=folder%2cpdf