Sazvana 12. sjednica Gradskog vijeća grada Pregrade

Temeljem članka 56. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 25/18) predsjednica Gradskog vijeća Tajana Broz sazvala je 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade, koja će se održati u Gradskoj vijećnici dana 2. listopada 2018. (utorak) s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,

2. Usvajanje Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Naša radost“ za 2017./2018.

3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt Vodoopskrbni podsustav visoke zone „Žolekov Breg- Glavni opskrbni cjevovodi Podsustav „Žolekov Breg“ i tlačni cjevovod Crpna stanica „Košenine“-Vodospremnik „Žolekov Breg“,

4. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine,

5. Razno.

Materijali za predmetnu sjednicu dostupni su na linku: https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALN--ew8hRCQYqc&id=D5C211FD77A71C86%214956&cid=D5C211FD77A71C86