Sazvana 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Temeljem članka 56. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 25/18) predsjednica Gradskog vijeća Tajana Broz sazvala je 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade, koja će se održati Gradskoj vijećnici dana 12. rujna 2018. (srijeda) s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,

2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina,

3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za prijavu projekta "Sanacija fasade zgrade Muzeja i Knjižnice",

4. Prihvaćanje Izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade za 2017. godinu,

5. Odobravanje Programa rada i Financijskog plana Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade za 2019. godinu,

6. Prihvaćanje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Pregrade za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine,

7. Donošenje Odluke o potpunom oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa LIGNUM PROCESSUS d.o.o.,

8. Donošenje Odluke o potpunom oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa STAKLOREZ- BURIĆ d.o.o.,

9. Donošenje Odluke o izdavanju bjanko zadužnica,

10. Prihvaćanje Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Pregrade za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godinu i Izvješća o korištenju proračunske zalihe za prvo polugodište 2018. godine,

11. Razno.

Materijali za predmetnu sjednicu dostupni su na linku: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKsX4IzZCj4b9cc&id=D5C211FD77A71C86%214900&cid=D5C211FD77A71C86