Sastanak gradonačelnika Vešligaja s predsjednikom Gradske skupštine Grada Zagreba na temu ITU mehanizama

Sastanak Klisović i Vešligaj

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Joško Klisović primio je u srijedu 30. lipnja gradonačelnika Grada Pregrade Marka Vešligaja.

Gradonačelnik je predsjedniku Klisoviću prezentirao položaj Grada Pregrade te iskazao interes za ulaskom u obuhvat Urbane aglomeracije Zagreb (UAZ), jedine urbane aglomeracije u Hrvatskoj koja se nalazi na području triju županija.

Naime, Urbana aglomeracija Zagreb u ovom trenutku obuhvaća 30 jedinica lokalne samouprave: Grad Zagreb i 29 jedinica lokalne samouprave s područja Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.

U tijeku je priprema za novo financijsko razdoblje 2021. – 2027. i izradu novih strateških dokumenata za urbana područja, koji su preduvjet za korištenje ITU mehanizama u razdoblju 2021. – 2027.