Sanacija klizišta na području mjesnih odbora Bušin, Benkovo i Vinagora

Na području Grada Pregrade velik je broj klizišta koja zahtijevaju sanaciju i značajna financijska sredstva. Samo u 2014. godini proglašene su dvije elementarne nepogode na području Grada Pregrade. Prva je proglašena u veljači i ožujku 2014. godine, za koju je šteta procijenjena u iznosu od 3 897. 076,02 kune, dok je druga proglašena u mjesecu rujnu 2014. sa procijenjenom štetom od 4 446.404,38 kuna. Zbog ovih elementarnih nepogoda koje su pogodile područje Grada Pregrade u 2014. godini, Odlukom gradonačelnika imenovano je Povjerenstvo za klizišta, koje je sastavilo popis klizišta na području Grada. Za klizišta u Melovici i na Pregrada Vrhima već postoji dokumentacija, čiju izradu je financirala KZŽ. Za preostala klizišta potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju, kako bi se podnijela prijava na natječaje za sanaciju.
Sanacija klizišta teče prema planu te su nedavno sanirana tri klizišta s popisa Povjerenstva i jedno izvan popisa. Tako je s popisa sanirano klizište na području MO Bušin – cesta Bu-14 u Valentinovu (Pasariček – Juzina), klizište na području MO Benkovo – cesta B-4 u Svetojurskim Vrhima (Juraki – Piceki) i klizište u MO Vinagora – cesta V-27 (Mlinari – Šlogari – Antonići). Uz navedena klizišta te uz pomoć građana sanirano je i jedno klizište izvan popisa na području MO Vinagora – cesta V-15, na kojoj se odronio dio ceste. Klizište koje je prijetilo da odnese dio ceste, sanirano je na način da je napravljen obilazni put (bypass) koji je nakon odrona ponovno spojen sa dionicom. Na ovom klizištu Grad je osigurao sredstva za kameni materijal i zemljane radove, a velik dio posla su odradili građani, koji su se sami organizirali i sami izveli radove na potpornom zidu iznad izvedenog puta. 
Klizišta na području Grada Pregrade sanirati će se i dalje prema prioritetima u suradnji sa Krapinsko-zagorskom županijom i državom RH, a sanirati će se iz vlastitih sredstava Grada Pregrade, te uz pomoć županije i države.