Rezultati natječaja za udruge za 2018. godinu

Temeljem članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije br. 29/15) i članka 52. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 6/13 i 17/13, 7/18, 16/18- pročišćeni tekst), Javnog natječaja za financiranje projekata udruga na području grada u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2018. godinu (Klasa: 022-05/18-01/08, Urbroj: 2214/01-02-18-2 od 01.02.2018. godine), prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata (Klasa: 022-28/18-01/33, Urbroj: 2214/01-18-3-2) od 24.04.2018. godine, gradonačelnik Grada Pregrade donio je dana 27. travnja 2018.

Odluku o dodjeli financijskih sredstava projektima udruga na području grada Pregrade u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2018. godinu

Odlukom je utvrđen iznos odobrenih financijskih sredstava projektima udruga koje su podnijele prijavu na Javni natječaj za financiranje projekata udruga na području grada u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2018. godinu, a u području odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije društva, razvoja mjesne samouprave, gospodarstva, zaštite okoliša, poljoprivrede, zavičajne tradicijske baštine, povećanja turističke ponude, očuvanje digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području grada Pregrade.

Odobrena financijska sredstva dodjeljuju se sljedećim projektima udruga:

Red. br.

Naziv udruge:

Naziv projekta:

Odobreni iznos financiranja projekta:

1.

Društvo „Naša djeca“ Pregrada

„Učimo i rastemo zajedno“

6.000,00 kuna

2.

Udruga kostelskih žena

„Rekreacijom do zdravlja“

5.000,00 kuna

3.

Stanica planinarskih vodiča Zagorje

„Sigurno u planine“

4.000,00 kuna

4.

Lovačko društvo „Kuna“ Pregrada

„Unapređenje manifestacija za bolji kvalitet života u zajednici, zaštita okoliša te prehrana i zaštita“

9.000,00 kuna

5.

Udruga umirovljenika Pregrada

„Druženje, aktivnost i posjete“

8.000,00 kuna

6.

Gljivarsko društvo „Lisičica“ Pregrada

„Zaštita okoliša na Kunagori“

5.000,00 kuna

7.

Udruga pčelara „Medeni“ Pregrada

„Čuvajući pčele čuvamo i sebe“

5.000,00 kuna

8.

Udruga uzgajatelja malih životinja „Zagorje“

„Organiziranje i održavanje izložbi“

4.000,00 kuna

9.

Udruga vinara i vinogradara „Dobra kaplica“ Pregrada

„Edukacija i stručna radionica vinara u 2018. godini“

4.000,00 kuna

 

UKUPNO odobrena financijska sredstva:

 

50.000,00 kuna

Prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava određen je člancima 31.-34. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije br. 29/15) koji se može vidjeti i preuzeti sa službene web stranice Grada Pregrade na linku ovdje.

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Grad će potpisati ugovor o financiranju projekata najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju.

S udrugama kojima je odobreno samo djelomično financiranje projekta, nadležni Upravni odjel Grada ima obvezu prethodno pregovarati o stavkama proračuna programa ili projekta i aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje treba izmijeniti, a u tom slučaju rok za ugovaranje moguće je dodatno produljiti za najviše 30 dana. Tako izmijenjeni obrasci prijave postaju sastavni dio ugovora.

Prilikom pregovaranja Grad će prioritet financiranja staviti na aktivnosti koje će učinkovitije ostvariti ciljeve iz razvojnih i strateških dokumenata Grada.

Odluka Gradonačelnika nalazi se u prilogu.