Rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića Naša radost

Naručitelj GRAD PREGRADA objavio je dana 12. veljače 2021. "Obavijest o nadmetanju" za postupak: Rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića "Naša radost Pregrada", broj objave: 2021/S 0F2-0006001.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje