Rekonstrukcija i modernizacija nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade

Grad Pregrada objavio je "Obavijest o nadmetanju" za postupak: Rekonstrukcija i modernizacija nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade, u EOJN, broj objave: 2018/S 0F2-0014315.

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.