Raspisan natječaj za radno mjesto "Voditelj/ica LAG-a Zagorje-Sutla"

Upravni odbor LAG-a Zagorje - Sutla je dana 31. svibnja 2021. na 17. Sjednici donio Odluku o zapošljavanju voditelja/ice LAG-a temeljem koje

Lokalna akcijska grupa Zagorje - Sutla, raspisuje natječaj za radno mjesto

VODITELJ/VODITELJICA

na puno radno vrijeme (8 sati dnevno) od 1. srpnja 2021. godine na neodređeno vrijeme, a sukladno odredbama Statuta LAG-a

Opis posla voditelja/voditeljice

 •          Koordinacija i provedba organizacijskih poslova udruge (godišnji izvještaj, funkcioniranje ureda, strateška i operativna planiranja, evidencija edukacija zaposlenika/ca, priprema             sjednica Upravnog odbora i Skupštine).
 •          Realizacija programskih i strateških ciljeva.
 •          Koordinacija izrade i praćenje provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a.
 •          Izrada projektnih prijedloga te implementacija projekata i programa LAG-a.
 •          Praćenje natječaja te prikupljanje financijskih sredstava za redovito funkcioniranje LAG-a.
 •          Koordinacija zaposlenih, volontera/ki i vanjskih suradnika/ca.
 •          Koordinacija i unaprjeđenje suradnje članica LAG-a.
 •          Komunikacija s medijima, partnerima i suradnicima te kreiranje novih partnerskih odnosa.
 •          Osmišljavanje komunikacije s javnošću te promocija LAG-a i javni nastupi.
 •          Praćenje javnih politika na nacionalnoj i europskoj razini vezano uz djelatnost LAG-a.
 •          Zastupanje udruge.
 •          Ostali poslovi sukladno Statutu LAG-a.

Na radno mjesto bit će zaposlena 1 osoba koja zadovoljava sljedeće uvjete:

 •          Stručna znanja i metodološke vještine vezano uz djelatnost LAG-a.
 •          Poznavanje načela LEADER programa i metoda primjene participativnih procesa u kreiranju strategija i programa.
 •          Poznavanje mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. 
 •          Poznavanje potreba i situacije u području ruralnog razvoja u zemlji, regiji i EU.
 •          Poznavanje potreba korisnika/ca i dionika.
 •          Poznavanje rada donatora/provedbenih tijela, znanje o upravljanju projektima.
 •          Poznavanje metoda evaluacija i praćenja projekta. 
 •          Završen stručni studiji (s manje od 180 ECTS bodova) ili sveučilišni/stručni preddiplomski studiji ili sveučilišni diplomski studiji ili specijalistički diplomski stručni studiji ili        poslijediplomski specijalistički studiji (odnosno sukladne studije prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03.))
 •          5 godina iskustva u području rada relevantnom za rad LAG-a uz upravljanje s najmanje dva projekta u iznosu većem od 50.000 HRK.
 •          Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.
 •          Napredno poznavanje rada na računalu (Office, Internet).
 •          Sposobnost samostalnog i timskog rada.
 •          Odlične komunikacijske, medijske i organizacijske vještine.
 •          Odlične sposobnost analize i planiranja.
 •          Sposobnost rada u stresnim uvjetima.

NAPOMENA: Sukladno Statutu LAG-a Voditelja/icu LAG-a bira Upravni odbor na mandat od dvije godine koji se obnavlja. U slučaju da nakon dvije godine Upravni odbor odluči imenovati drugog voditelja/icu LAG-a, ugovorom o radu će se definirati da će odabranom kandidatu/kinji biti ponuđeno mjesto stručnog suradnika/ca u LAG-u odnosno u slučaju sporazumnog otkaza ugovora o radu bit će definirana otpremnina u iznosu od 6 prosječnih mjesečnih bruto plaća.

Probni rad se ugovara u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

Uvjeti rada: 

 •          Rad u sjedištu LAG-a u Zagorskim Selima odnosno u podružnicama u Zaboku i Pregradi sukladno unutarnjoj organizaciji rada.
 •          Fleksibilno radno vrijeme (ovisno o terminima sastanaka i radionica).
 •          Mogućnost povremenog rada od kuće.
 •          Plaća i putni troškovi sukladno Pravilniku o radu i Odluci o kriterijima za plaće LAG-a (početna bruto 1 plaća za poziciju voditelja/voditeljice iznosi 10.570 kuna za prvostupnika/cu odnosno 10.710 kuna za magistra/u s minimalnim 5-godišnjim iskustvom; plaća se uvećava za svakih daljnjih 5 godina radnog staža; putni troškovi se isplaćuju u iznosu od 1 kune po kilometru ovisno o mjestu rada).
 •          Radnik/ca ima pravo na 30 dana godišnjeg odmora i 20 dana edukacije.
 •          Radnik/ca ima pravo na nadoknadu korištenja privatnog mobitela ili na službeni mobitel.
 •          Radnik/ca ima pravo na Božićnicu/regres sukladno odlukama Upravnog odbora.

Početak rada: 1. srpnja 2021. godine.

Dokumenti koje je potrebno dostaviti uz prijavu:
1. Motivacijsko pismo u kojem je potrebno istaknuti kvalifikacije i karakteristike kojima kandidat/kinja dokazuje da zadovoljava uvjete radnog mjesta.

2. Životopis na Hrvatskom jeziku - Europass format (životopis mora sadržavati popis provođenih projekata i ulogu kandidata/kinje u provedi)

3. Kopija dokaza o stečenom zvanju.

4. Dokaz o provođenim projektima (Ugovor o radu, odluka o radu na projektu, i/ili potvrdu poslodavca).

 

Poželjno je dostaviti pismo preporuke od organizacije u kojoj je osoba radila/volontirala te potvrde o završenim osposobljavanjima/usavršavanjima. Prednost imaju osobe sa znanjem iz područja javne nabave te iskustvom u radu na projektima financiranima kroz mjere ruralnog razvoja. Dodatnu prednost imaju osobe s položenim vozačkim ispitom B kategorije.

Dokumente dostaviti isključivo elektroničkom poštom najkasnije do 10. lipnja 2021. godine na e-mail adresu: lag@zagorje-sutla.eu. U naslovu elektroničke pošte napisati: PRIJAVA ZA RADNO MJESTO U LAG-U ZAGORJE-SUTLA.

Kandidati/kandidatkinje koji prođu prvi krug selekcije bit će pozvani na testiranje i razgovor. 

Testiranje će se sastojati od provjere znanja iz područja rada i praktičnih zadataka vezanih uz provedbu projekata. Mole se kandidati/kinje da prouče Evaluacijsko izvješće o provedbi Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagorje-Sutla kao i Godišnja izvješća o radu LAG-a. Navedeni materijali dostupni su na web stranici LAG-a.