Rad za opće dobro

U skladu s člankom 39. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 16/17, 130/17, u daljnjem tekstu Zakon) i člankom 24. Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije br. 7/18), radno sposobni ili djelomično radno sposobni odrasli korisnici zajamčene minimalne naknade obvezni su se odazvati na rad za opće dobro, bez naknade.

U radovima za opće dobro korisnici zajamčene minimalne naknade mogu sudjelovati najmanje trideset, a najviše devedeset sati mjesečno.  

Neodazivanjem korisnika na sudjelovanje o obavljanju rada za opće dobro, isti gubi pravo na odobrenu naknadu iz socijalne skrbi u skladu s člankom 39. Zakona.