Proračun 2021.

Proračun Grada Pregrade za 2021. godinu Gradsko vijeće Grada Pregrade usvojilo je na svojoj 29. sjednici održanoj 15.12.2020. godine.

Proračun za 2021. godinu iznosi 25.631.011,00 kn.

Proračun Grada Pregrade za 2021. godinu objavljen je u Službenom glasniku Krapinsko- zagorske županije, br. 51/2020.

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Pregrade za 2021. godinu - Službeni glasnik KZŽ, br. 29/12.