Proračun 2020.

Proračun Grada Pregrade za 2020. godinu Gradsko vijeće Grada Pregrade usvojilo je na svojoj 22. sjednici održanoj 13.12.2019. godine.

Proračun za 2020. godinu iznosi 38.981.008,00 kuna.

Proračun Grada Pregrade za 2020. godinu objavljen je u Službenom glasniku Krapinsko- zagorske županije, br. 54/2019.

LINK: http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_54.pdf

 

Tags