Proračun 2019.

Proračun Grada Pregrade za 2019. godinu Gradsko vijeće Grada Pregrade usvojilo je na svojoj 14. sjednici održanoj 13.12.2018. godine.

Proračun za 2019. godinu iznosi 41.306.142,00  kuna.

Proračun Grada Pregrade za 2019. godinu objavljen je u Službenom glasniku Krapinsko- zagorske županije, br. 54/2018.

LINK: http://www.kzz.hr/glasnik.aspx?broj=2018_54