Prodaja nekretnina u vlasništvu Grada

Temeljem članka 52. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 6/13 i 17/13) i članka 6. stavak 1. Odluke o uvjetima i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 21/10) Gradonačelnik Grada Pregrade donio  je 30.06.2015. O D L U K U o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade za prodaju slijedećih nekretnina:

1. Poljoprivredno zemljište u Klenicama :

-         Zk.ul.476, k.č. 608/2 k.o. Vrbanec, površine 5639 m2,

-         Zk.ul.722. k.č. 609, k.o. Vrbanec, površine 1762 m2,

 

2. Neizgrađeno građevinsko zemljište u Klenicama:

-        Zk.ul.722. k.č. broj 610 k.o. Vrbanec, površine 3489 m2,

 

3. Zemljište u Poslovnoj zoni Pregrada:

-        Zk.ul.766, k.č.br. 1300/26 k.o. Pregrada površine 14.4 m2.

 

U prilogu;

  • O D L U K A o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade za prodaju slijedećih nekretnina,
  • Natječaj za prodaju zemljišta.