Proširenje mosta i postavljanje ograde na nerazvrstanoj cesti S-16 L22007-Odvojak Koružnjaki-Cesarci

Tijekom srpnja i kolovoza 2016. godine izvedeni su radovi na proširenju mosta i postavljanju ograde na nerazvrstanoj cesti S-16 L22007- Odvojak Koružnjaki- Cesarci.
Radovi su izvršeni radi lakšeg ulaska i izlaska sa županijske ceste na nerazvrstanu cestu S-16 L22007- Odvojak Koružnjaki- Cesarci. Ukupna vrijednost radova iznosi oko 20.000,00 kn.
Izvođač radova bila je Niskogradnja d.o.o., a financirani su iz sredstava Grada Pregrade.