Prijem beba

Danas, 28. travnja,  u prostorijama Gradske vijećnice Grada Pregrade održan je drugi prijem beba u  2015. godini. U organizaciji Grada održan je prijem za 12 novorođenčadi i njihove obitelji.
Članovi gradske uprave na ovom malom domjenku upoznali su najmlađe članove naše zajednice te ujedno zaželjeli puno zdravlja, ljubavi i obiteljskog sklada. 
Gradonačelnik Marko Vešligaj, u sklopu prijma dodijelio je novčanu pomoć za naše najmlađe u iznosu od 1.000,00 kn za svako novorođeno dijete.

"Tri stvari su nam ostale od raja: zvijezde u noći, cvijeće po danu i dječje oči."
                                                                                                      Dante Alighieri

Tags