Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u pripremi postupka javne nabave za predmet nabave Energetska obnova zgrade javne namjene grada Pregrade na adresi Stjepana Radića 6

Obavještavamo Vas da javni naručitelj Grad Pregrada priprema otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u cilju sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave Energetska obnova zgrade javne namjene grada Pregrade na adresi Stjepana Radića 6, procijenjena vrijednost 675.000,00 (bez PDV-a).

Sukladno članku 198. ZJN 2016, a u svrhu pripreme predmetne nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, javni naručitelj Grad Pregrada stavlja slijedeće dijelove dokumentacije o nabavi; opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (osnove za isključenje gospodarskog subjekta i dokazi o nepostojanju osnova za isključenje te kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti i dokazi o ispunjavanju kriterija) kriterije za odabir ponude te posebne uvjete za izvršenje ugovora, na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od pet dana, zaključno s 18.03.2019.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja, zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti javnom naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.

Nakon provedenog savjetovanja, javni naručitelj Grad Pregrada će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti putem EOJN RH.

 S poštovanjem,

                            Stručno povjerenstvo za javnu nabavu:     

      Ksenija Ogrizek

       Krunoslav Golub

Marija Marjanović

 

 

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje