Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku Rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića "Naša radost" u Pregradi

Uvid u kompletnu dokumentaciju može se izvršiti putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, Prethodna savjetovanja, Tražilica: Naručitelj Grad Pregrada. Prethodno savjetovanje traje od 04.02. do 09.02.2021.