Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku Modernizacija nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade

Naručitelj: GRAD PREGRADA je objavio Presliku zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda za postupak Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Grada Pregrade.".
Presliku zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda možete preuzeti ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3953913

 

Naručitelj: GRAD PREGRADA je uvrstio novi dokument / promijenio postojeći (Odluka o odabiru predmeta/grupe) za postupak Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Grada Pregrade.
Dokument možete preuzeti ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3953913

 

Naručitelj: GRAD PREGRADA objavio je dana 26.05.2020. godine Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak: Modernizacija nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

 

 

Detalje o objavi možete vidjeti OVDJE - Prethodna savjetovanja